Mangler ni stillinger - foreslår nedleggelse av sykehjemsdelen