Starter arbeidet med nye skolekretser: – Ønsker innspill