Storm (8) satt i skolebuss som veltet - nødetater ble ikke varslet