Søker om bankgaranti: Har utført tjenester for 17,3 millioner