Startet som elevrådsleder: - Jeg er ikke redd for å ta ordet