– For leserne kan det se ut som du gir Sondre Kjøren en del av ansvaret for at det gikk så dårlig med Ap i Orkdal under valget. Mor til Sondre reagerer på at du bruker navnet hans i den politiske polemikken på nettsidene til velforeninga. Kan du forstå reaksjonen?

– Jeg har prøvd å være veldig varsom, men jeg tar det selvsagt til meg hvis etterlatte reagerer. Det er leit. En må se på sammenhengen det er brukt i. Det har vært en diskusjon om at Ap gjorde et dårlig valg utafor Orkanger. Jeg har gått tilbake og pekt på det som har skjedd før valget. En av de faktorene som har vakt oppmerksomhet, var en stor reportasje i Ukeadressa der Jorodd Asphjell og Sondre Kjøren var intervjua blant anna om Orkdal Ap. Jeg har ikke formulert dette som noen kritikk mot Sondre Kjøren. Jeg har ikke tatt stilling til hva som er rett og galt. Sondres navn er nevnt en gang, og det var i et svar på et innlegg i gjesteboka vår. Svaret refererer til en artikkel i Ukeadressa. Jeg syntes jeg kunne gjøre det fordi Sondres politiske engasjement har vært tema i andre sammenhenger etter tragedien på Utøya. Jeg ville aldri gått ut med kritikk mot en person som ikke kan forsvare seg, sier Hans Kringstad, leder i Orkanger Vel og redaktør for nettsidene deres.

– Det kan leses som kritikk mot en person som ikke kan forsvare seg?

– Det er godt mulig det kan leses som en kritikk, men det er øynene som ser, som avgjør om uttalelsene i Ukeadressa var positive eller negative.

– Kunne du ikke oversett det lille avsnittet om Sondre og latt saken hvile nå?

– I tilfelle måtte jeg latt som om artikkelen aldri har stått på trykk, sier Kringstad.

– Hva vil du gjøre nå?

– Jeg skal ikke henvise til artikkelen i Ukeadressa mer siden det har kommet en reaksjon.

– Mor til Sondre stiller spørsmål ved din bruk av Orkanger Vel sine sider og synes du kunne ha hatt en egen blogg. Er det noe du vil vurdere?

– Orkanger Vel har politisk påvirkning som ett av flere arbeidsområder. Jeg synes en slik blogg passer godt på nettstedet til ei velforening som arbeider for å skape et vitalt og trivelig sentrum, blant annet ved å påvirke dem som bestemmer.

Tar utfordringa

Geir Knutzen, ett av styremedlemmene i Orkanger Vel sier han ikke ønsker å uttale seg om saken på vegne av styret, men viser til leder Hans Kringstad.

– Dere i styret blir utfordra av Nina Lian om dere står bak det Kringstad har skrevet om sønnen på nettsidene?

– Den utfordringa må vi ta. Vi i styret må samles og ta det sammen. Jeg kan ikke si noe på vegne av styret.