Prisen var en av flere polarispriser som ble delt ut å Britannia hotel i Trondheim onsdag kveld, der medieledere, redaktører og tillitsvalgte fra konsernet er samla til utviklingskonferanse.

-- Det er veldig godt å få en anerkjennelse. Det smaker ekstra godt å få prisen for barnevernssaken i en periode der enkelte prøver å trekke troverdigheten vår i tvil. Dette er en sak som ikke er ferdig. Og den viser at det er viktig at journalister ikke slipper sakene. Arbeidet med å få et bedre barnevern i Orkdal pågår. Det har skjedd mye, men det gjenstår en del ting. Jeg er fortenkt over måten kritikerne er møtt på i Orkdal kommune. Det vitner om et regime med liten takhøyde, sier Catharina Morken, som lover å ikke slippe saken.

– Jeg er veldig stolt. Det har vært gjort en ekstremt viktig jobb der resultatet uansett kommer til å bli stående som ei vaktbikkje i mange år framover for hvordan det offentlige handterer oppgavene sine, sier redaktør Anders Aa. Morken.

Juryens begrunnelse for lokalprisen:

Barnevern er et viktig, men krevende journalistisk felt. Juryen har latt seg imponere av hvordan en liten lokalredaksjon og én reporter har løst denne saken i et lokalmiljø der alle kjenner alle. Journalisten har gått hele veien fra idé til sakens løsning. Dette kan være vanskelig nok for større redaksjoner. Ved hjelp av skriftlige kilder, dyktig kildepleie av varslere og andre muntlige kilder og gjennom omfattende tilsvarsrunder, har journalisten avdekket lovbrudd i barnevernet. Saken førte til stort lokalt engasjement og også flere endringer i barnevernet. Prosjektet holder et nivå alle større redaksjoner ville vært stolte av. Dette er journalistikk å sitt aller beste som har blitt lagt merke til langt utenfor avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt.

Catharina Morken fikk også hederlig omtale for sin sak om jødene i orkdalsregionen i den samme lokalprisklassen.

Dette skriver juryen om saken om jødene:

Rett ut av egen nærmiljø har journalisten løftet fram fortrengte, glemte eller ukjente historier fra lokale jøders skjebne under krigen. I en liten lokalavis som har nok med å produsere stoff til neste avis, har journalisten på kveldstid møysommelig puslet sammen små fragmenter som til sammen forteller historien til kjente navn og skikkelser fra fortid og nåtid. Gjennom denne serien har avisa bidratt med nytt stoff og også oppklaring av misforståelser, noe som har representert et verdig lokalt bidrag til 70-årsmarkeringen av deportasjonen av jødene under krigen.

Polarisprisene blir delt ut i mediekonsernet Polaris Media, som omfatter over 30 mediehus på Vestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge. 17 mediehus deltok i konkurransen om flere gjeve priser. Det var mange innsendte bidrag, og lokalpriseen henger høyt. Den største journalistprisen gikk til Kjerstin Rabås og Knut Okkenhaug fra Adresseavisen for deres sak om Marienborg.

- Jeg er ikke ferdig med saken, sa Catharina Morken, da hun mottok nok en pris for sine saker om barnevernet i Orkdal. Foto: Marte Mona