— Ingen aksjonsgruppe får meg til å endre syn

foto