Den er bannlyst fra Facebook, overvant dødsdommen og nå vinner den alt den stiller opp i

foto