I flere år har folk etterlyst utbedring av fylkesvei 407, som går mellom Fannrem og Lauvåsen. Det er store setninger i veibanen flere steder på strekningen, men det største problemet er at autovernet peker rett ut og henger nærmest i løse lufta over en strekning på rundt 30 meter. Slik har autovernet stått i flere år, men nå skal det endelig fikses.

- Autovernet vil bli rettet opp i løpet av sommeren, bekrefter Bjørn Erik Storstein, byggelder for drift og vedlikehold hos Statens vegvesen region midt.

Her er veiskuldra helt borte, og veien «spises» gradvis opp.

«Billigløsning»

Men byggelederen har ikke mye penger å rutte med. Derfor vil det ikke bli fylt på masse slik at man får bygd ei veiskulder å sette autovernet i. I stedet vil autovernet bli trukket inn i veibanen, hvor det finnes fast masse å sette pålene til autovernet i. Det vil bety at veien blir betydelig smalere akkurat her.

- Ja, det stemmer. Veien vil bli smalere. Det finnes ikke midler til å forsterke veikanten langs veien, derfor må vi gjøre det slik, sier Storstein.

Ikke fornøyd

Flere steder på strekningen har veiskuldra gradvis blitt borte, delvis på grunn av små ras og utvasking i forbindelse med nedbør. I tillegg til det området hvor autovernet står rett ut, er det spesielt to problmområder. Det ene området er blitt holdt i sjakk ved at man har lagt på nye lag med asfalt etter hvert som veibanen har sunket. Et annet område er hele vegskuldra vasket vekk, slik at skråningen nedenfor veien starter akkurat i asfaltkanten. Det har ført til at biter av asfalten er begynt å knekke opp, med andre ord; veibanen blir «oppspist» og blir stadig smalere.

Her er ett av problemområdene, hvor veien stadig siger ut og det oppstår store setningsskader.

- Problemet på hele denne veistrekningen er at veiskuldra er borte og terrenget skråner bratt på nedsida av veibanen. Langs hele veistrekningen hvor terrenget skråner, burde veikanten ha vært forsterket. Dette er spilt inn som et behov fra meg, og jeg regner med at fylkespolitikerne er blitt gjort klar over behovet. Men i og med at pengene ikke strekker til, må fylkespolitikerne prioritere de mest trafikerte veistrekningene, og dermed blir det ikke penger til strekninger med relativt lite trafikk. Jeg skal ta en runde de nærmeste dagene å sjekke de største problemområdene på strekningen. Men hvis det ikke er fare for at veien skal rase delvis ut, tror jeg ikke at det vil bli satt av penger til å gjøre noe.

- Er du fornøyd med det?

- Nei.