19 mennesker ble i 2016 drept som et resultat av fyllekjøring.

– Alle disse dødsfallene kunne vært unngått dersom vi innførte obligatorisk alkolås på norske biler, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA-rusfri trafikk.

Hvert år publiserer Statens Vegvesen (SVV) en dybeanalyse av årsakene til at mennesker dør på norske veier. I den helt ferske rapporten om dødsulykkene i 2016, kommer det fram at ruspåvirkningen har vært en medvirkende faktor i hele 23 prosent av dem. Høy fart, uoppmerksomhet og manglende førerdyktighet er andre vanlige årsaker.

Anne Beate Budalen, rådgiver for trafikksikkerhet i MA-rusfri trafikk har lang erfaring med denne typen analyser, blant annet fra SSV, og hun er ikke tvil om at alkolås vil kunne være et avgjørende virkemiddel for å få ned døds- og ulykkestallene:

– Det er ofte flere årsaker til en dødsulykke, og i ettertid er det ikke alltid mulig å fastslå om ulykken skyldes for eksempel høy fart, uoppmerksomhet eller manglende førerdyktighet. Mange ganger er det en kombinasjon av flere forhold. Likevel ser vi altså helt tydelig at alkolås på norske biler kunne ha forhindret at 22 mennesker døde eller ble hardt skadd i 2016, sier Budalen.

Hun forklarer at ruspåvirkning har vært en medvirkende faktor i 21 prosent av dødsulykkene i perioden 2005 til 2016. Til sammenligning oppgis uoppmerksomhet ved bruk av mobiltelefon å være en medvirkende årsak til mellom to og fire prosent av dødsulykkene.

– Dersom politikerne virkelig mener alvor med Nullvisjonen i trafikken, bør innføring av alkolås være et opplagt virkemiddel. Teknologien er velprøvd og den stanser fyllekjørerne effektivt. Som et første skritt burde man i det minste innføre et alkolåsprogram for promilledømte. Land som USA, Canada, Finland og Sverige har allerede innført slike programmer med stor suksess. Vi vet at folk som kjører i fylla, gjerne gjør det om og om igjen. Vi kan ikke se en eneste relevant innvending mot å innføre et tiltak som så effektivt setter en stopper for potensielle drapsmenn på veiene våre, sier Fjellvang Kristoffersen.

Obduksjoner har avdekket at rus i trafikken i all hovedsak har sammenheng med alkohol, selv om andre stoffer også bidrar til å nedsette førernes vurderingsevne. Av de 26 rusede førerne som i 2016 var involvert i dødsulykker, vet man sikkerhet at 18 hadde drukket alkohol. Det er imidlertid grunn til å tro at flere er alkohol- eller ruspåvirket siden det ikke gjennomføres obduksjon eller tas blodprøve av alle innvolverte i en trafikkulykke.

– Det er selvsagt positivt at myndighetene bruker ressurser på å stanse all typer ruskjøring, men fordi alkohol ofte er en del av blandingen, vet vi altså at alkolås vil kunne stanse mange av dem. Alkolåser og hyppige promillekontroller er fremdeles den mest effektive metoden for å hindre flere drepte og hardt skadde i trafikken, sier Fjellvang Kristoffersen.