Fordelinga av spillemidler ble behandlet i fylkesutvalget den 13. juni. Totalt ble det fordelt 81 264 000 til ordinære idrettsanlegg i Sør-Trøndelag fylke og 7 077 000 til nærmiljøanlegg.

Følgende anlegg i Orkdal fikk spillemidler i år:

Sondrehallen: 2 663 000

Orklahallen bane 3: 1 750 000

Orklahallen basishall: 1 250 000

Knyken skisenter, rulleski: 700 000

Kjørmoen skyttarlag: 183 000

Orklahallen sør, del 2: 1 000 000

Totalt gir dette 7 546 000 i spillemidler for 2017.