- Jeg ønsker at alle skal ha det godt, og at Orkdal helsetun skal være en trygg plass å bo.

Debatt til høsten

- Vil du ta initiativ til at forholdene ved skjermet avdeling blir slik at beboerne kjenner seg trygge?

- Jeg vet at det jobbes for å få et system som bedrer sikkerheten for beboerne. Kommunestyret har blant annet i dag bevilget penger til dette formålet.

Les også: Ble sparket flere ganger mens hun lå nede

- Er du villig til å øke bemanninga ved skjermet avdeling, dersom det viser seg nødvendig?

- Budsjettprosessen starter rett etter sommerferien, og det vil være naturlig at bemanninga ved Orkdal helsetun blir en del av den debatten, sier Bang.

- Stor forståelse

Kommunalsjef Kristin Gjersvoll Wangen sier at dette er en beklagelig hendelse.

- Vi har hatt utfordringer på skjermet enhet over en periode, og har løst dette med å øke bemanninga hele døgnet. Jeg har stor forståelse for at pårørende ikke synes at dette er greit, og vi er glade for at de sier ifra. Dersom pårørende ikke har blitt informert eller fått tilbakemelding, beklager jeg dette på det sterkeste, sier Wangen og legger til at Orkdal helsetun skal være en trygg plass for dem som bor der.

- Og pårørende skal føle seg trygge på at tilbudet er godt. Vi ser nå på muligheter for å etablere en styrket skjermet enhet innenfor den bygningsmassen vi har tilgjengelig.

Catharina.Morken@avisa-st.no

928 30 284