Knuste rute på brakke og tømte to brannapparat: Enda mer hærverk i området