Har blitt enige om kjøp av denne tomta - trolig byggestart i 2025