Eiendomsskatten går ned – men kanskje ikke så mye som mange kunne tenkt seg