Helseplattformen: Orkland og mer enn 20 trønderkommuner ser på alternativer