2,1 i promille med tre passasjerer i bilen: Ferden endte i en mur