Samlet inn 681 underskrifter - men blir neppe hørt: - Jeg synes det er hårreisende og uansvarlig