Truck på fire tonn var usikret på lastebilen: - Betydelig skadepotensial