Veien er utbedret for 30 millioner kroner: - En forferdelig veistrekning