Den nye forretningsgården i det som den gang het Orkedalsveien ble sagt å pynte opp i hovedgata. Foto: Arkiv

En epoke er over

13. april flyttet mediehuset Sør-Trøndelag fra ST-gården og inn i nye lokaler i Remegården litt lenger borte i Orkdalsveien. 60 år med avisdrift under eget tak er dermed over.