Mista lappen etter å ha kjørt med usikra last: - Kan utsette andre for fare