Bevilget 37,5 millioner kroner til utbedring av grusveier