Hedret pensjonistene: – Takk for jobben dere har gjort

foto