Over 2000 underskrifter: - Det utgjør ca. en tredjedel av innbyggertallet