Umulig å glede seg til jul. – Det er vanskelig å se håp