Mangler folk i hele kommunen: - Alle strever med å få tak i ansatte