Lastet ned videoer som viste overgrep mot barn: Slettet dem umiddelbart - dømt likevel