Her ligger 120 mål industriareal – bare halvparten er tatt i bruk