Sør-Trøndelag

En mann i 20-åra bosatt i STs nedslagsfelt må tåle en lang rekke konsekvenser etter at han kjørte i fyllla på motorsykkel i mai i år.

Han hadde en alkoholkonsentrasjon tilsvarende vel 0,9 promille da han ble stanset av politiet. I tillegg kjørte han i 115 km/t i 80-sonen.

Straffen er fastsatt til 19 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år, av Sør-Trøndelag tingrett, som også har dømt mannen til å betale ei bot på 40 000 kroner. Påtalemyndigheten gikk inn for å sette bota til 57 000 kroner, men den ble redusert fordi mannen ble oppsagt fra jobben sin etter hendelsen.

Videre er han fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på 20 måneder.

Mannen, som kom med en uforbeholden tilståelse i retten, vedtok dommen.