Det har vi klart trass i at Orkanger allerede har et av de mest spredte sentrumsområdene i Norge målt mot innbyggertall. Det er 1,2 km fra Monte Rosa til Amfi, og vi har ingen kvartalsstruktur.

Alle faglige råd sier at det klokeste er å bygge byen innenfra og samle tilbud slik at folk kan gå mellom dem. Orkdal kommune vedtok nøyaktig det samme i Orkdal 2040-planen. Målet er å samle attraktive tilbud innen gangavstand.

Nå foreslår rådmannen i Orkdal å spre handelen til Laksøra og Beitøra trass i faglige råd og tidligere vedtak. Så lenge et bygg er minst 1500 kvm er det greit med varehandel der. Først var det antydet 3000 kvm som grense for såkalt storhandel, så ble det 2000 og nå er vi altså nede i 1500 kvm.

Rådmannen legger fram dette forslaget for politikerne uten først å ha gjennomført undersøkelser som sier noe om konsekvensene. Det har det ikke vært tid til, og det er bekymringsfullt. Orkanger sentrumsforening ba om en uavhengig handelsanalyse som sier noe om effektene på sentrum dersom handelen spres.

Orkanger sentrumsforening har 36 medlemmer med 300 ansatte. Vi er ikke mot virksomhet utenfor sentrum, men vi er for at tomter i sentrum bygges ut først slik at bykjernen er sterk nok til å tåle videre spredning. Vi er også for at bedrifter som for eksempel Byggmakker og Plantasjen får etablere seg på Laksøra slik dagens reguleringsplan allerede tillater.

Dessuten er vi for at Orkdal kommune tar seg tid til å hente inn kunnskap i stedet for å i all hast avgjøre en sak som vil bestemme hva slags lokalsamfunn vi får.

Orkanger sentrum er for viktig til å gamble med. Sentrumsdød er tema stadig flere steder. I Orkdal har vi fortsatt muligheten til å utvikle i stedet for å utarme en bykjerne med egenart. Orkanger sentrumsforening håper politikerne i Orkdal bruker den muligheten, og ikke tar sjanser med den eneste bykjernen vi har.

Vi ber om at saken utsettes til de nødvendige utredninger er foretatt, alternativt at saken deles og at arealdelen for industri behandles i det tempo det legges opp til, mens sentrum og handel får et lengre tidsløp.

Orkanger sentrumsforening