Orkdal

NVE bekrefter at brevet datert 26. juni i år er mottatt, men så langt er det ikke satt noen saksbehandler på saken.

— På grunn av ferietid er ikke det skjedd, men i løpet av én til to måneder vil jeg tro at saken har fått en saksbehandler og at behandling kan starte til høsten, sier fungerende leder for saker om vassdragskonsesjoner i NVE, Laila Høyvik.

Kan ta tid

— Hva er normal saksbehandlingstid?

— En komplett revisjonssak kan ta alt fra ett til to år. Det spørs hvor omfattende saken er. Det vi gjør er først å kontakte kommunen for å avklare om det er andre aktuelle krav knyttet til konsesjonen, så oversendes saken til regulanten med spørsmål om de har gode løsninger. Så blir det åpnet revisjonssak.

— Men den blir realitetsbehandlet?

— Dersom den oppfyller våre krav til revisjon, blir den det.

Ikke tilgjengelig

Daglig leder i selskapet Bekk og Strøm AS i Kristiansand, som kjøpte kraftproduksjonen til Salvesen & Thams i 2015, har ikke vært tilgjengelig for å kommentere kravet om revisjon av konsesjonsvilkårene for Gangåsvatnet og Skjenaldelva.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300