Har spilt på Johnny Depp-klubb og varmet opp for The Eagles

foto