Frivilligsentralen i Meldal får statlig støtte

foto