Kommunen oppretter ny stilling: – Må være lissynsuavhengig

foto