Nødetater rykket ut etter melding om noe flytende i sjøen