foto
I forbindelse med forprosjektet for bompengeutredning for Orkdalspakken er det sett på By og Råbygda som mulige bomstasjonsplasseringer. Foto: Norgeskart

Har sett på mulighetene for bomstasjoner internt i Orkland: - Umulig å få til uten bompenger

Orkdalspakken er ifølge Hallgeir Grøntvedt umulig å realisere uten bompenger. Mulige alternativ er bomstasjoner på By og Råbygda.