Utbygger hudfletter kommunen: – Vi har brukt snart én mill. på tull og tøys