Hjertet i halsen: - Høy fart på en vei som ikke er dimensjonert for så stor trafikk

foto