Freder utkantene - vil heller legge ned Gjølme skole