Ansatt som rektor på to skoler: – Et naturlig steg videre