Her fosser det ut 70 000 liter vann i døgnet

foto