Skal ha mistet kontrollen og kommet over i feil kjørebane