Klagerne har fått medhold - kommunens vedtak er opphevet

foto