Endelig ble det åpnet etter mange avlysninger

foto