Betong fra brukaret har smuldret opp slik at armeringsjernet stikker opp i friluft.

- Dette er såpass kritisk at her må omfattende reparasjoner til.

Det sier seksjonsleder Arne Iversen hos Statens vegvesen, og legger til at det vil bli gjennomført avbøtende tiltak på Forve bru allerede neste uke i påvente av en omfattende renovering av Forve bru til høsten.

- Når armeringsjernet stikker opp i friluft, så er det kritisk, Derfor kan vi ikke vente til høsten med å gjøre midlertidige tiltak. Neste uke vil hullene på brua bli fylt med varm asfalt, slik at skadene ikke forverrer seg, opplyser Iversen.

Oppløsning

ST har den siste tida fått flere henvendelser fra publikum som har registrert at brua har fått omfattende slitasjeskader. Og man trenger ikke være ingeniør for å skjønne at skadene er omfattende og alvorlige. Flere steder på brua er nemlig asfalten slitt helt ned til betongen, som utgjør selve brukonstruksjonen. På fem-seks punkter har også betongen begynt å gå i oppløsning, slik at armeringsjernet stikker fram. Det sier seg selv at hvis dette ikke blir reparert, vil armeringsjernet på sikt ruste såpass at bæreevnen på brua svekkes.

Omfattende jobb

Iversen sier til ST at Statens vegvesen nettopp har fått landet en rammekontrakt på bruvedlikehold i fylket, og at det er gjort avtale med en entreprenør. Reparasjonsarbeidet på Forve bru er planlagt igangsatt i starten av august.

- Det er en omfattend jobb som må gjøres. Asfalten på brua må fjernes og det øverste betonglaget freses ned, slik at vi får sandblåst skadet armeringsjern, samt lagt en membra over. Deretter må det legges ny toppstøyp og ny asfalt. I tillegg må kantdragene på brua repareres, pluss at rekkverket må fikses, opplyser Iversen.

Ikke oversikt

Iversen opplyser videre at arbeidet trolig vil pågå i fem-seks uker, og at brua vil bli stengt for kjøretøy i byggeperioden.

- Vi kommer til å gå på med betydelig mannskap og utstyr når vi setter i gang, slik at stengeperioden blir så kort som mulig. Det finnes relativt gode omkjøringsmuligheter, så dette må vi få til uten alt for store trafikale problemer, forteller Iversen og legger til at brua vil bli åpen for myke trafikanter i byggeperioden.

- Hvor mye vil utbedringsarbeidet koste?

- Det er litt vanskelig å si nøyaktig, da vi ikke har full oversikt over hvor omfattende skadene på betongen er. Det ser vi først når vi får frest vekk asfalten. Men vi snakker om millionbeløp, kanskje fire, fem millioner kroner - alt avhengig av hva som dukker opp når vi fjerner asfalten og får full oversikt.

Har pengene

- Er finansieringa på plass, eller risikerer man at prosjektet blir utsatt fordi pengene blir brukt et annet sted?

- Nei, dette er såpass kristiske skader at her kan vi ikke utsette. Og pengene er på plass. I forbindelse med at veien ble omklassifisert fra europavei til fylkesvei, fulgte det med penger fra Staten slik at den nye veieieren, fylkeskommunen, skulle kunne sette bruer og veier i forsvarlig stand. Forve bru er ikke i forsvarlig stand i dag, så finansieringa vil komme fra disse omklassifiseringsmidlene.

Ikke fornøyd

Leder for komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug, er svært lite glad for skadene som nå avdekkes.

- Jeg må si at jeg er overrasket og lite glad for at såpass omfattende skader på brua avdekkes såpass kort tid etter at fylket tok over ansvaret fra Staten. Når det er sagt, er jeg glad for at skadene blir avdekket og reparert raskt, sier Bjørkhaug og legger til at hun forventer at Statens vegvesen får kartlagt tilstanden til brua skikkelig, slik at man ikke ender opp med å få ei kostnadsbombe i fanget.

- I forbindelse med omklassifiseringa av veiene, fikk vi plutselig ansvar for mange ekstra bruer og kulverter. Veiloven sier at ved omklassifisering og ansvarsovertakelse, så skal veier, bruer og kulverter settes i tilfredsstillende stand ved overtakelsen. Det er årsaken til at det har fulgt med omklassifiseringsmidler i forbindelse med overtakelsen. Men Statens veivesen er nødt til å kartlegge tilstanden på bruene og kulvertene rundt omkring, slik at vi ikke ender opp med en haug med uventede kostnadsbomber, sier Bjørkhaug og legger til at hun setter pris på at folk varsler fra om skader på infrastruktur som det er snakk om her, og at avisa setter dette på dagsorden.

Leder for infrastruktur på fylket, Karin Bjørkhaug (Krf), ønsker en skikkelig kartlegging av tilstanden på Forve bru og annet «arvegods» fra Staten. Foto: Arkivfoto