Anders Rotstigen Skjøld  (28) har takket ja til stillingen per telefon, opplyser Geir Knutzen, leder i OIF, til ST fredag formiddag.

I desember i år gikk hovedstyret i OIF inn for å ansette daglig leder i 100 prosent stilling i OIF. Det var etter at Knut Even Wormdal hadde gått av som daglig leder på grunn av det han opplevde som manglende tillit fra hovedlagets styre.

Søknadsfristen til stillingen gikk ut i slutten av mars i år, og det kom inn elleve søkere. Seks av dem var inne til intervju.

- Vi håper å ha på plass en daglig leder i siste halvdel av mai, sa Knutzen tidlig i april.

Han ville ikke offentliggjøre søkerlista.

I stillingsannonsen kom det frem et par punkt som OIF ønsket seg i den nye lederen. Her er et lite utdrag:

* Foreninga søker en engasjert og strukturert person som ønsker å videreutvikle Orkanger IF sammen med tillitsvalgte, aktive utøvere, og medlemmene til beste for idretten og lokalsamfunnet.

* Du bør ha erfaring fra arbeid innen idretten, og ha kjennskap til hvordan et idrettslag er organisert. Det er en fordel med kjennskap til offentlig innsats for utvikling av idretten. Du bør ha gode organisatoriske egenskaper og erfaring fra styrearbeid.

* Det vil bli lagt vekt på god idrettsøkonomisk forståelse.

Det ble ikke klart i mai, men i juni. Skjøld, som opprinnelig er fra Gjøvik, jobber i dag som daglig leder i Alvdal idrettslag (har gjort det i 3,5 år).

28-åringen skal flytte til Orkanger, og han begynner i jobben cirka 1. oktober.

Knutzen omtaler den nye daglige lederen i OIF som skolert og en som har bra med erfaring.

- Det er positivt med en ny leder som kommer utenfra. Det blir mange oppgaver å ta fatt på, blant annet friidrett, sier han.