ST skrev torsdag 8. juni en lengre sak om ulovlig bilkjøring i Orklaparken, som går fra Forve bru og helt ned til Grønøra på Orkanger. Og all ferdsel med bil her er forbudt. Men biler kjører til og med over den nye trebrua for å komme inntil elvebredden på sone 5 på Evjen.

I artikkelen var det med et bilde av en bil som stod ulovlig parkert. ST-tipseren, som går jevnlig langs Orklaparken, sier at dette ikke er et uvanlig syn. Han ønsket at kommunen skulle bli oppmerksom på problemet, og gjerne iverksette tiltak.

Teknisk sjef i Orkdal kommune, Nils Arne Sletvold, kjente ikke til at det ferdes biler på det aktuelle stedet før ST tok opp saken med ham. Han fortalte samtidig at det er etablert regulerte p-plasser ved Forve bru, grusbanen på Fannrem, Øyagrenda, ved kommunesentret, ved Orklahallen og p-plass ved utløpet av Gammelosen, sier Sletvold.

Problemet med biler på gang- og sykkelstien ble også tatt opp i formannskapet den andre uka i juni som en orienteringssak.

- Politikerne er klare og enstemmig på at Orklaparken skal være bil- og hestefritt. Parken er regulert med skilting i henhold til reguleringsplan. All overtredelse av disse forbud er i utgangspunktet en politisak, sa Sletvold.

Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor sier at ulovlig bilkjøring i Orklaparken kan medføre anmeldelse og bøtelegging.

- Jeg oppfordrer alle om å respektere bilforbudet, sier hun.

Men: Sist lørdag formiddag stod det en ny bil parkert ved sone 5. Altså et nytt brudd på regelverket. Og dette var kun få timer før den offisielle åpninga av gangstien, med brask og bram, snorklipping og korpsmusikk.

Les også: Siste brua ble åpnet

PS! Det er også ulovlig for hester å bevege seg i Orklaparken.

Denne trebrua kjører biler over for å komme seg ned til elvebredden.