Hemne/Halsa/Snillfjord

Det sier Torger Aarvaag, som mandag formelt ble utnevnt til rådmann i nykommunen Hemne, Halsa og deler av Snillfjord. Formelt er han prosjektleder fram til den nye kommunen er etablert fra 1. januar 2020.

Spesiell situasjon

— Hvilke forventninger har du?

— Det blir krevende og masse jobbing, og alt blir ikke bare enkelt. Men jeg ville aldri ha sagt ja til denne jobben hvis jeg ikke var trygg på den solide staben vi har i administrasjonen både i Hemne, Halsa og Aure, sier Aarvaag.

Den nye trioen blir ikke blant de største kommunene. Likevel ser han den som helt spesiell med to faktorer som skiller seg ut fra andre sammenslåinger.

— Vi har for det første en situasjon der én av kommunene skal skifte fylke, og de utfordringene og omveltningene det fører med seg. I tillegg skal en annen av kommunene deles i tre. Jeg tror kanskje det ikke er mange eksempler på at én sammenslåing består av to slike faktorer med så stor kompleksitet i forbindelse med reformen, sier han.

Blir med videre

Kommunereformer inntrer sjelden i Norge, den forrige var som kjent på midten av 60-tallet. Aarvaag er gira på å være med på noe historisk.

— Selvsagt er det stas å få være med på noe så historisk, og dette vil nok være den siste jobben jeg har i min yrkesaktive karriere.

Han kunne lett også ha sagt nei – uten at noen hadde hatt grunn til å komme med innvendinger.

— Høsten 2019 fyller jeg 62 og kunne ha hoppa av og lent meg tilbake, men jeg ønsker å være med videre på denne spennende prosessen.

Stor digital jobb

— Hva er din visjon i stillinga som prosjektleder og fra 1. januar 2020 rådmann?

— Det er å tjene innbyggerne i alle de tre kommunene på en best mulig måte, og det vil vi heller ikke ha problemer med. Dette får vi til.

— Hva ligger den største utfordringa i når nykommunen endelig skal slås sammen?

— Den største og tyngste jobben ligger i å få samkjørt det digitale nettverket, i tillegg til området personal.

— Hva er status for prosessen med navn og kommunevåpen?

— Der vil jeg som prosjektleder kun være en tilrettelegger. Samtlige tre kommuner har valgt sine politiske utvalg til å kjøre den prosessen.

— Like mye makt

Når Aarvaag nå er prosjektleder/rådmann, er samtidig Odd Jarle Svanem valgt til leder i fellesnemnda. Hemne har med andre sikret seg begge «toppvervene».

— Utenfra kan det kanskje oppfattes som om mye makt er tillagt Hemne, men det er altså fellesnemnda som tar avgjørelsene. Den nemnda består også av fem medlemmer fra hvert kommunestyret, sier Aarvaag.

Ordfører Odd Jarle Svanem sier det slik:

— Vi er likeverdige kommuner med like mye makt. Det blir absolutt feil å hevde at Hemne sitter med trumfen ved at vi har både prosjektleder og leder i fellesnemnda, sier Svanem.

Svanem var allerede valgt som leder av fellesnemnda mandag, men han tok opp valget på nytt.

— Siden Aarvaag ble prosjektleder, ønsket jeg en ny behandling av ledervervet. Men det ble samme utfall som før. Jeg fikk tillit, sier Svanem.

A la kommunestyre

Hele prosessen som nå er i gang i alle kommuner, er regulert av inndelingsloven. Fellesnemnda kan best sammenlignes med et kommunestyre som skal drive prosessen framover mot 1. januar 2020. På samme måte blir altså prosjektlederen ha en rådmannsfunksjon fram til samme dato.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300